Az Acheron napfényben

   A görög mitológiában a Sztüx (gyűlölt), a Phlegethón (égő) és a Kókütosz (jajgatás) mellett az Akherón (örömtelen) egyike a poklot átszelő, Hadészba merülő alvilági folyóknak. Itt kezdődik Hádész Birodalma, maga Odüsszeusz is járt erre. A Pokol szája némi keresztény felhanggal.
   Az Akherón folyó a zord hegyvidéken áttörve az Acherusia mocsaras tavába vész Nekromanteion romjai mellett, Parga közelében, Korfu szigetével átellenben a szárazföldön.
   Apollóniosz Rhodiosz Argonautika című elbeszélése alapján a folyó teljesen máshol az „Acherusiai foknál”, Törökország területén a mai Eregli városa mellett éri el a tengert. Nos, bárhogyan is volt/van, ez a hely lenyűgöző, megihleti a képzeletet, életre kelti a meséket (amik talán sosem voltak mesék, csak jobban félünk tőük, mintsem hogy beismerjük az igazukat...)

Megjegyzések

A legolvasottabbak:

Görög és római istenek, félistenek, legendás lények, hősök

A katonaváros amfiteátrumának története