Görög és római istenek, félistenek, legendás lények, hősök

görög     római

Adónisz          Aphrodité kedvese, gyönyörű ifjú vadász
Agamemnón         a görög sereg fővezére a trójai háborúban
Aiaié           mesés sziget, Kirké lakóhelye
Aidósz           szemérmesség, becsületérzés
Aigeusz          Thészeusz apja, az Égei-tenger névadója
Aigisz           Zeusz pajzsa
Aiglé           a Heszperiszek kertjét őrző nimfák egyike
Aineiasz    Aeneas   Aphrodité és Ankhiszász fia, az Itáliába menekült 
              trójaiak vezére
Aiolosz    Aedus    a szelek királya
Airéné     Pax     Hóra, a béke istennője
Akhelóosz         folyamisten
Akherón          az alvilág egyik folyója
Akhilleusz         Peleusz és Thetisz fia, a trójai háború hőse
Aktaión          Arisztaiosz fia, szenvedélyes vadász
Alküoné          Aiolosz leánya, az istenek jégmadárrá változtatták;
               a Pleiászok egyike
Amaltheia         kecske, amely a csecsemő Zeuszt táplálta
Amazónok          harcias asszonynép
Ambroszia         a menádok egyike
Ambrózia          az istenek tápláléka és illatszere
Ampelosz          egy szatír és egy nimfa fia, Dionüszosz kedveltje
Amphión          Zeusz és Antiopé fia, lantjátékáról híres thébai király
Amphitrité         Poszeidón felesége
Andraszteia        nimfa, Zeusz dajkája
Andromakhé         Hektor felesége
Andromeda         Perszeusz felesége, halála után az égre helyezték
Antaiosz          Gaia fia
Antikleia         Odüsszeusz anyja
Antiphatész        emberevő óriás
Aphrodité   Venus    szépség, szerelem
Apollón    Apollo   Zeusz és Létó fia; gyógyítás, jóslás, művészet, nap
Arész     Mars    háború
Argó            a csodálatos hajó, amelyen az argonauták Kolkhiszba 
              utaztak
Argosz           Gaia fia, ezerszemű szörnyalak
              Odüsszeusz hűséges vén kutyája
Artemisz    Diana    Zeusz és Létó leánya; női erény, asszonyok, vadászat, 
              Hold
Aszklépiosz  Aesculapius gyógyítás
Até            balsors
Athéné     Minerva   bölcsesség, tudomány, mesterségek, igazságos harc
Atlasz           titán, az égboltot tartja a vállán
Atroposz    Atropus   a Moirák egyike, aki a sors fonalát elvágja
Baukisz          Philémon felesége
Bakkhosz    Bacchus   Dionüszosz másik neve
Briaréósz         százkezű óriás
Briszéisz         Akhilleusz legkedvesebb rabnője
Daidalosz         a legnagyobb festő, szobrász, építész, feltaláló; 
              Ikarosszal szárnyakon a levegőbe szállt
Damasztór         a Gigászok egyike
Danaidák          Danaosz ötven leánya, akik apjuk parancsára a 
              nászéjszakán meggyilkolták férjüket
Daphné           nimfa, Apollón szerelme elől menekülve 
              babérfává változott
Daphnisz          Hermész és egy nimfa fia, fiatal pásztoristen
Démétér    Ceres    Kronosz és Rheia leánya; a föld termékenysége, 
              földművelés
Diké      Justitia  Hóra, az igazság istenasszonya
Dióné           Aphrodité anyja
Dionüszosz   Bacchus   Zeusz és Szemelé fia; szőlőművelés, bor, mámor
Ekhión           a Gigászok egyike
Ékhó            nimfa, a visszhang megszemélyesítője
Élektra          Zeusz kedvese, Dardanosz anyja / Agamemnón és 
              Klütaimnésztra leánya / a Pleiászok egyike
Élüszion    Elysium   a jók lakhelye a halottak országában
Éosz      Aurora   hajnal
Erebosz          Khaosz fia, örök sötétség
Erinnüszök   Furiák   átok, büntetés, bosszú istennői
Erisz     Discordia  viszály
Erósz     Amor    szerelemisten, Aphrodité fia
Eumaiosz          Odüsszeusz hű kondása
Eunomia          Hóra, a törvények őre
Európé           Agénor föníciai király leánya, akit Zeusz bika 
              képében rabolt el
Eurüdiké          Orpheusz felesége
Eurünomé          Odüsszeusz házának hű gazdasszonya
Gaia      Tellus   földistennő, Uránosz felesége
Gigászok          Gaia fiai, kígyólábú óriások
Glaukosz          tengeristen, Néreusz szolgája
Gorgók           Porkhüsz és Kétó szörnyszülött leányai
Graiák           a Gorgók nővérei, születésük óta öregasszonyok
Griffek          kutyafejű szárnyas szörnyetegek
Hadész     Pluto    Kronosz és Rheia fia; alvilág királya, gazdagság
Hárpiák          Thaumasz és Élektra leányai, félig nő, félig 
              madár alakú, bűzös szörnyek
Hébé      Juventas  ifjúságistennő, Zeusz és Héra leánya
Hekaté           titkos ráolvasások, lélekidézések, a természet titkai
Hektor           Priamosz fia, a legnagyobb trójai hős
Heléné           Zeusz és Léda leánya, Menelaosz felesége, akit 
              Parisz elrabolt
Helikón          Boiótiai hegy, a múzsák lakóhelye
Héliosz    Sol     Nap
Héphaisztosz  Vulcanus  Zeusz és Héra fia; tűz, kovácsmesterség
Héra      Juno    Zeusz felesége, házasság, anyaság
Héraklész         Zeusz és Alkméné fia, nagy erejű hős
Hermész    Mercurius  Zeusz és Maia nimfa fia; az istenek hírnöke, 
              kereskedelem, tolvajok, ékesszólás
Heszperia         a nyugat mesés országa
Heszperiszek        négy nimfa a Föld nyugati szélén, kertjükben 
              teremnek az aranyalmák
Heszperosz         az esti csillag
Hesztia    Vesta    Kronosz és Rheia leánya; családi tűzhely
Hidra           vízi szörnyeteg
Hippokréné         a Pégaszosz fakasztotta forrás
Hórák     Horae    Zeusz és Themisz lányai, évszakok, természet, 
              társadalom rendjének őrei
Hüperénór         Kadmosz sárkányfogból kikelt óriásainak egyike
Hüperión          titán, a Hajnal, a Nap és a Hold apja
Hüpnosz    Somnus   Nüx fia; álom
Iaszón           Aioszón fia, az argonauták vezetője
Ida            nimfa, Zeusz dajkája
Ikarosz          Daidalosz fia, a repülés első áldozata
Inó            Dionüszosz nevelőanyja, Leukothea néven 
              tengeristen lett
Io             Zeusz kedvese, akit Héra tehénné változtatott
Iokaszté          Laiosz, majd Oidipusz felesége
Iphigeneia         Agamemnón és Klütaimnésztra leánya
Irisz           szivárványistennő, az istenek hírnöke
Iszméné          Oidipusz leánya
Kallisztó         Lükaón leánya, Zeusz medvévé változott kedvese
Kasszandra        Priamosz jóstehetségű leánya
Kelainó          a hárpiák egyike
Kelaéno          a Pleiászok egyike
Kentaurok         félig ember, félig ló alakú nép, Thesszália és 
             Nyugat-Árkádia lakói
Képhiszosz        folyóisten, Narkisszosz apja
Kerberosz   Cerberus  az alvilág háromfejű kutyája
Kérek           a halálos végzet istennői
Khaosz     Chaos   ősállapot
Khariszok   Gráciák  kedvesség, báj, hála
Kharón     Charon   az alvilág révésze
Kharübdisz        szörny, a hajósok réme, naponta háromszor beszívja
              és kiköpi a tengervizet
Khimaira         oroszlán-, kecske- és kígyótestű szörny
Kirké           Héliosz és Perszeisz leánya, varázslónő, Odüsszeusz
              és társai fogvatartója
Klóthó     Clotho   a Moirák egyike, aki a sors fonalát fonja
Kókütosz         az alvilág egyik folyója
Kolkhisz         mesés keleti ország, ahonnan az argonauták az 
             aranygyapjút elhozták
Kronosz    Saturnus  Uranosz és Gaia fia, a tizenkét titán egyike; idő, 
             termékenység
Kübelé     Cybele   kis-ázsiai istennő, nagy istenanya
Küklopszok   Cyclopes  egyszemű óriások
Labürinthosz       folyosóútvesztő Minósz palotájában
Laisztrügónok       emberevő óriások
Lakheszisz   Lachesis  a Moirák egyike, gombolyítja a sors fonalát
Lamposz          Éosz lova
Laodiké          Priamosz legszebb leánya, a föld nyelte el
Laokoón          Apollón trójai papja, kígyók ölték meg két fiával 
             együtt
Léda           Zeusz kedvese, hattyú alakjában csábította el
Léthé           alvilági folyó
Létó           Zeusz kedvese, Apollón és Artemisz anyja
Lükaón          Arkadia királya, Zeusz farkassá változtatta
Maia           a Pleiászok egyike
Mainaszok   Maenadok  Dionüszoszt kísérő, elragadtatott bakkhánsnők
Médeia          Iaszón felesége, varázslónő
Medusza          a Gorgók egyike
Menoitész         Hadész teheneinek pásztora
Meropé          a Pleiászok egyike; Órión megerőszakolta, azóta nem 
             mutatkozik az égen
Métisz          Ókeanosz leánya, az ész istennője
Mimasz          a Gigászok egyike
Moirák     Párkák   sorsistennők, Zeusz és Themisz leányai
Mómosz          Nüx fia, az örök gáncsoskodás megtestesítője
Morfeusz         álom
Muszaiosz         Orpheusz fia, az őskor legendás énekese
Najádok          vízitündérek
Nemeszisz         Nüx leánya, minden bűnt megtorló istenasszony
Néreiszek         Néreusz és Dórisz leányai, nimfák
Néreusz    Nereus   idős tengeristen
Nesszosz         kentaur
Niké      Victoria  gyűzelem
Nimfák          a hegyek, vizek, fák tündérei
Niobé           Tantalosz leánya, Amphión felesége. Kevélysége miatt 
             mind a tizennégy gyermekét elvesztette
Nüx      Nox    éjszakaistennő
Ogügié          sziget, Kalüpszó nimfa lakhelye
Oiagrosz         folyamisten
Ókeanosz         a földet körülfolyó nagy víz és istene
Olümposz         Thesszália északkeleti részén emelkedő hegy, az istenek 
             lakhelye
Oresztész         Agamemnón és Klütaimnésztra fia, apja megbosszulója
Orpheusz         Kalliopé és Apollón fia, legendás énekes és lantjátékos
Pán      Faunus   Hermész és egy nimfa fia, kecskelábú, kecskeszarvú; 
             mezők, erdők, hegyek, nyájak
Pallasz          a Gigászok egyike
Pallasz Athéné Minerva  Zeusz leánya; tudományok, mesterségek,
              városvédő istennő
Pandóra          Epimétheusz titán felesége, szelencéjének 
             felnyitásával a szenvedést hozta a világra
Parisz          Priamosz és Hekabé fia, a trójai háború kirobbantója
Pégaszosz         Bellerophontész szárnyas csodalova, aki forrást 
             fakasztott a Helikónon
Pelórosz         a Gigászok egyike
Peneiosz         folyamisten, Daphné apja
Pénelopé         Odüsszeusz hűséges felesége
Periphétész        vasbunkós útonálló, Thészeusz győzte le
Perszephoné  Proserpina Hádész felesége, az alvilág királynéja
Petrai          a két bolygó szikla egyike, a hajósok réme
Philoktétész       Héraklész legjobb barátja, híres íjának örököse
Phineusz         vak jós, a hárpiák üldözésétől az argonauták 
             segítségével szabadul meg
Phószphorosz  Lucifer  a hajnali csillag
Pitüokomptész       "Fanyűvő", kegyetlen útonálló, Zeusz győzte le
Planktai         a két bolygó szikla egyike, a hajósok réme
Pleiászok         Atlasz és Pleioné hét lánya
Plutosz          Démétér és Iaszión fia; gazdagság
Podagré          hárpia, viharistennő
Poszeidón   Neptunus  Kronosz és Rheia fia; a tenger legfőbb istene
Priamosz         Laomedón fia, Trója királya
Prokrusztész       útonálló, aki ágyba fektette és méretre igazította 
             vendégeit
Prométheusz        titán, aki megszerezte a tüzet az embereknek
Próteusz         tengeristen, alakváltoztató és jövendőmondó
Pügmaioszok        törpe nép, évente háborúznak a darvakkal
Pügmalion         Küproszi király, az általa faragott szobrot Aphrodité 
             életre keltette
Püthia          Apollón jövendőmondó papnője Delphoiban
Püthón          sárkány, Apollón legyőzte
Rheia     Ops    Kronosz felesége, az istenek anyja
Szatírok         Dionüszosz félig ember, félig kecske alakú kísérői
Szeléné    Luna    Héliosz nővére; Hold
Szibillák   Sybillák  Apollón jósnői
Szibülla         Apollón jós papnője
Szirének         Akhelóosz folyamisten leányai, asszonyfejű, madártestű 
             szörnyek, éneklésükkel veszedelembe csalják a hajósokat
Sziszüphosz        Korinthosz alapítója; büntetése, hogy sziklát kell 
             görgetnie egy hegyre
Szkheria         a phaiákok mesés szigete
Szkülla          hatfejű emberevő szörny, a hajósok réme
Szótér          Zeusz mellékneve: Megmentő
Szphinx          asszonyfejű, orosztántestű, madárszárnyú szörny
Szteropé         a Pleiászok egyike
Sztüx           az alvilág szent folyója
Taigeté          a Pleiászok egyike
Tantalosz         Zeusz fia, örök időkig tartó kínokkal büntették
Tartarosz         az alvilág legmélyebb régiója
Thanatosz         Nüx fia; halál
Theia           Hüperión felesége; Éosz, Héliosz és Szeléné anyja
Themisz          lásd Diké
Thürszosz         Dionüszosz híveinek szőlőindával és repkénnyel
              díszített botja
Titánok          Uranosz és Gaia fiai és leányai
Tritón          kisebb tengeristen, Poszeidón parancsainak kihirdetője
Tüphón          Gaia fia, százfejű tűzokádó óriás
Udaiosz          Kadmosz sárkányfogból kikelt óriásainak egyike
Uránosz    Caelus   égisten, Khaosz után magához ragadta a világuralmat
Zeusz     Jupiter  Kronosz és Rheia fia; istenek és emberek, ég,
              világosság,vihar ura
        Bubona   Maenad; a nyájak védnöke
        Cupido   lásd Erósz
        Dis    lásd Hadész
        Flora   Maenad; virágok, tavasz
        Fortuna  Maenad; a szerencse védnöke
        Janus   kezdet és vég
        Lares   Maenadok; családi élet, házi tűzhely
        Liber   lásd Bakkhosz
        Magna Mater lásd Kübelé
        Manes   Maenad; elhunytak szeretetének továbbéltetője
        Mellonia  Maenad; a méhesek védnöke
        Nemestrinus Maenad; a ligetek védnöke
        Pales   Maenad; a legelők védnöke
        Penates  Maenad; a ház jólétének védője
        Pomona   Maenad; a gyümölcsfák védnöke
        Pupercus  lásd Pán
        Quirinus  lásd Arész
        Silvanus  Maenad; az erdő védnöke
        Terminus  Maenad; a határok védnöke
        Virtus   Maenad; az erény védnöke

 A múzsák

 Erato      szerelmi költészet
 Euterpé     zene, lírai költészet
 Kalliopé    elbeszélő költészet
 Klió      történetírás
 Melpomené    tragédia
 Polühümnia   elmélkedő költészet, kardal
 Terpszikhoré  tánc
 Thalia     színészet
 Urania     csillagászat

Megjegyzések

A legolvasottabbak:

A katonaváros amfiteátrumának története