A genius


   Arra a némelyektől gyakran fölvetett kérdésre is válaszolnunk kell, hogy mi a genius, és születésnapjainkon miért ő a fő ünnepelt.
  A genius az az az istenség, akinek védőszárnyai alatt élünk, mióta csak megszülettünk. És akár mert születésünkről gondoskodik, akár mert velünk együtt születik, akár mert születésünk után vesz bennünket gondoskodó oltalmába – annyi bizonyos, hogy a „geno” szótól kapta a nevét.
   Minden esztendőben neki szól tehát áldozatunk, bármilyen korúak vagyunk is, jóllehet nem egyedül ő, hanem rajta kívül számtalan más istenség is oltalmazza az ember életét, mindegyik a maga feladatköre szerint: aki ezeket meg akarja ismerni, annak bő felvilágosítással szolgálnak a Fohász – gyűjtemények. De a többi isten csak egy – egy alkalommal fejti ki az ember életében isteni hatását, és ennek következtében nem is idézik meg őket ezen az élethosszat tartó meg – megújuló ünnepen. A genius ellenben olyan állandó védőszellemként áll mellettünk, aki egy pillanatra sem távozik mellőlünk, hanem útitársunk az anyaméhben való fogantatásunktól egészen utolsó percünkig.

(Censorinus: De die nat. 2,3-3,1;3,3-3,5 Borzsák István fordítása)

Megjegyzések

A legolvasottabbak:

Görög és római istenek, félistenek, legendás lények, hősök

A katonaváros amfiteátrumának története