Múzsák

   A Múzsák a költészet, zene, tánc, a művészetek istennői. Apjuk a fellegtorlaszoló Zeusz, anyjuk Mnémoszüné, az emlékezet istennője. Maguk a Múzsák is egyben istennői az emlékezetnek, de maga a művészet is egyfajta emlékezés. Hol kilenc, hol hét Múzsáról beszélnek, számuk változó, ám a főbb művészeti területek, amit képviselnek, állandóak:
  • Kalliopé: az epikus költészet, a filozófia és a tudományok
  • Terpszikhoré: a tánc
  • Thália: a komédia, a színház
  • Melpomené: a tragédia, a dráma és a gyászének
  • Polühümnia: a himnikus költészet
  • Euterpé: a lírai verselés és a zene
  • Erató: a szerelmi költészet és a dalok
  • Kleió: a történetírás
  • Uránia: a csillagászat és az asztrológia múzsája.
    A görög művészetben a Múzsákkal mint bájos ifjú hölgyekkel találkozunk - szépek és tartózokdóak, általában a rájuk jellemző attribútummal ábrázolják őket.  Kalliopé pergament és stilust (íróeszközt) tart a kezében, Terpszikhoré vidáman táncol és nála van a lantja, Thália jobb kezében a komikus álarcot, baljában görbevégű pásztorbotot tart, fején repkénykoszorúval ábrázolják, Melpomené mindig fátyolban jelenik meg,kezében a tragikus maszk vagy kard, Polühümnia az egyetlen, akinél nincs semmiféle tárgy, viszont ujját figyelmeztetően mindig az ajkára teszi, Euterpé jelképe a kettős fuvola, Erató lanttal és a lantverő botocskával jelenik meg, Kleió (Klió) fején babérkoszorút láthatunk és kezében pergamentekercset, Uránia pedig az elengedhetetlen ég-gömbbel mutatkozik.

a kilenc Múzsa

a Múzsák attribútumai


Megjegyzések

A legolvasottabbak:

Görög és római istenek, félistenek, legendás lények, hősök

A katonaváros amfiteátrumának története