Antik anekdoták: Női hűség

   Cato lánya, Porcia, aki Brutus felesége volt, amikor megtudta, hogy férje mit tervez Caesar ellen, a merénylet előtti éjjel  szolgálóival éles kést hozatott azzal az ürüggyel, hogy körmét akarja levágni; majd a kést mintegy véletlenül elejtette, és megsebezte magát. A szolgálók kiabálására előkerült Brutus, és szemrehányást tett a feleségének, amiért a borbély munkájára vállalkozott. Porcia odasúgta férjének:
- Másról van szó: meg akartam bizonyosodni arról, hogy el tudom-e viselni a szenvedést, ha terved nem sikerülne.

 

Megjegyzések

A legolvasottabbak:

Görög és római istenek, félistenek, legendás lények, hősök

A katonaváros amfiteátrumának története