Baglyos graffiti Pompeiből

   Ez a kis gyöngyszem Pompeiből került elő, baglyot ábrázoló falfirka. Első ránézésre akár galamb is lehetne, ám tartozik hozzá egy felirat is, amely egyértelművé teszi, hogy az ábrázolt jószág bizony bagoly. Egy ványolóműhely falát díszíti a bagoly (és a hozzá tartozó felirat), aminek tulajdonosa nem más, mint Marcus Fabius Ululitremulus - a baglyos név szinte kívánja ezt a baglyos tréfát. Mert ám a latin nyelt és az antik kultúra nem csak az emelkedett költészetről, szónoklattanról és filozófiáról szól: nagyon is a hétköznapi emberről, a humorról és természetesen az állatokról. Pompei a maga megkövesedett valóságával egy elő várost mutat meg nekünk, olyannak láthatjuk, amilyen épp a vulkánkitörés idején volt. De hogyan is kerül ide a bagoly?
    Bagoly kétféleképp is kapcsolódhat a kallósokhoz. Először is Ululitremulus nyilvánvalóan baglyos nevével, másfelől Minerva istennő révén, kinek szent állata a bagoly, és a tudományok pártfogolása mellett a kézművesek védőszentje. Szóval a kallósműhelynél minden a bagoly mellett szól, és a jó humorú firkáló ezt még meg is toldotta egy kis felirattal:

CRESCE(N)S FULLONIBUS ET ULULAE SUAE SAL(UTATEM). ULULA EST.

Crescens és a baglya üdvözletét küldi a ványolóknak! Ez egy bagoly!

   Tehát Crescens is érezte, hogy a bagoly nem sikeredett annyira felismerhetőre, ezért az üzenet végére odakanyarintotta, hogy 'ez egy bagoly'.
  Baglyok és kallósok, mintha Pompeiben egy láthatatlan szál kapcsolná őket össze, mert nem messze az említett épülettől, szintén a kallósok negyedében előkerült egy másik baglyos felirat is, mellékelt ábra nélkül:
A felirat szövege:

FULLONES ULULAMQUE CANO
NON ARMA VIRUMQ(UE).

Kallóst s baglyot énekelek,
nem fegyvert s vitézt... 

   A felirat egyértelműen Vergilius Aeneisére hajaz, az irodalmi humor jelen esetben igen izgalmas, a már említett bagoly-szál miatt (is). Baglyok szelleme kísért Pompeiben...

Megjegyzések

A legolvasottabbak:

Görög és római istenek, félistenek, legendás lények, hősök

A katonaváros amfiteátrumának története