IO SATVRNALIA!

   A béke és gazdagság, a mezei munkák utáni pihenés ünnepe. December 17-én tartották a Consulaia (Consus tiszteletére rendezett ünnep december 15-én) és az Opalia(Ops, a bőség istennője, Saturnus felesége tiszteletére rendezett ünnep december 19-én) között.
   A Saturnalia kezdetben egynapos volt. Ez azonban kevésnek bizonyult először Caesarnak, majd Caligulának is, s mindketten meghosszabbították az időtartamát: a Saturnalia december 17-től 24-ig tartott.Az ünnepet Tullus Hostilius alapította i.e.495-ben, s i.e.217-ben nyerte el végleges formáját.
   A Saturnalia a nagy népi mulatozások ideje, felforgatta az emberek mindennapi életét. Ilyenkor az iskolák, bíróságok, üzletek zárva tartottak, bizonyos foglyok amnesztiát kaptak, és senkit sem lehetett megbüntetni, aki bűnt követett el. A rabszolgák szabadok voltak az ünnepek idejére, és néha még uruk szolgált nekik, akit az ünnep alatt büntetlenül gúnyolhattak. Ebben az időszakban tilos volt háborút indítani, hiszen Saturnus uralma csak a békét tűri. A Saturnaliát követő Sigillaria ünnepe alkalmából kis ajándékokat adtak egymásnak az emberek: a sigilla (jel, pecsételő) ugyanis kis szobor vagy viaszgyertya volt, és erről kapta az ünnep a nevét.

   Macrobius a Saturnalia eredetének három elméletét vázolja fel:
-> Ianus alapította a Saturnalia ünnepét, hogy kimutassa elismerését Saturnus iránt, aki sokmindenre megtanította őt.
-> Hercules Itáliában hagyott néhány embert, talán büntetésből, amiért rosszul őrizték a nyájait, talán azért, hogy megvédjék a templomát a rablóktól. Mikor a rablók rájuk támadtak, a társak egy domb tetejére menekültek,s minthogy hosszú időn át ott is maradtak, e helyet a saturninusok lakhelyének nevezték el. A hely remek védelmül szolgált a saturninusoknak; ezért alapították meg a Saturnaliát, hogy az ünnep vegye rá az isten tiszteletben tartására azokat, akik nem ismerik.
-> A pelaszgok, akiket elűztek hazájukból, először Dódónába mentek. Mivel nem tudták, hol kellene letelepedniük, megkérdezték a jósdát. Ez azt a választ adta, hogy keressék meg Szicília földjét, mely Saturnusnak szentelt hely volt.A pelasgok ezután elmentek Latiumba, s itt találtak egy olyan területet, amely megfelelt a jóslatban foglalt leírásnak. Kiűzték a szicíliaiakat, majd megtelepedtek ezen a területen. Templomot szenteltek Saturnusnak, akit később a Saturnaliákkal tiszteltek meg.

   Iustinianus azt írja, hogy Saturnus igazságos és bölcs uralmának megörökítése végett volt kívánatos, hogy teljes egyenlőség legyen az emberek között és ennek következményeként a rabszolgák átvegyék az uruk helyét.


 

Megjegyzések

A legolvasottabbak:

Görög és római istenek, félistenek, legendás lények, hősök

A katonaváros amfiteátrumának története