Egyiptomi istenek

Amon         (Thébában) kosfej, két magas toll, napkorong; a levegő, a
             termékenység istene. Az Újbirodalom korában első az istenek
             között, kultusza állami jelleget öltött; azonosult Rével
             Amon-Ré néven
Amszet       Hórusz gyermeke
Anat         a háború istennője, Ré leánya
Anubisz      sakálfejű; a temetők, a balzsamozás istene, a "szívek
             számlálója"
Anuket       a nílusi zuhatagok vidékének védője
Ápisz        Memphisz szent bikája, a termékenység istene
Apofisz      kígyó, Ré legnagyobb ellensége, a felhőzet megtestesítője
Apuaut       temetők, halottak istene
Aton         napisten
Básztet      az örömök istennője
Bész         szakállas törpe; a vajúdó asszonyok, gyermekágyas anyák,
             a házitűzhely jóindulatú istene
Duamutef     Hórusz fia
Epet         a szülést segítő vízilóistennő
Geb          a Föld istene, Nut férje
Hapi         a Nílus istene
Harpokratész a gyermek Hórusz neve
Hathor       szerelem, vidámság, bőség, ég istennője, a zene és a tánc barátja
Heket        a szülés istennője
Henti-Imentu Anubisszal eggyéolvadt halotti isten
Heper        (Heliopolisz) napisten
Hnum         termékenység, alkotás istene; fazekaskorongon alkotta az isteneket
             és az embereket
Honszu       hold- és hadisten, Amon fia
Hórusz       sólyom alakú égisten, Alsó- és Felső-Egyiptom kettős koronáját
             viseli; a fáraók védelmezője, az élők istene
Ihi          a zene istene, Hathor fia
Imhotep      eredetileg Dzsószer király tanácsadója, később a gyógyítás istene
Ízisz        Ozirisz húga és felesége; anyaistennő
Kebehszenuf  Hórusz gyermeke
Maat         igazság, jog, rend istennője
Mandulisz    napisten
Min          termékenységisten, Koptosz sivatagi terület védőistene
Mnevisz      Héliopolisz szent bikája
Montu        Théba főistene, a háború istene
Mut          keselyűistennő, Amon felesége
Nechbet      Elkab város keselyű alakú istennője
Nefertem     Ptah és Szahmet fia, az ifjúság istene
Neftisz      Ízisz, Ozirisz és Széth nővére, Széth felesége, a halottak istennője
Néith        háború, fegyverek istennője
Nut          égistennő; gyermekei a csillagok, naponta felfalja, majd
             újraszüli őket
Ozirisz      a Föld jóságos királya, a holtak istene, a túlvilág bírája;
             öccse, Széth meggyilkolja, feltámad
Pahet        oroszlánfejű viharistennő
Ptah         (Memphisz) a világ teremtője, kézművesek, művészek pártfogója
Ré           sólyomfej, napkorong, jobb kezében ankhjel, az élet jelképe;
             napisten, a világ teremtője
Resef        hadisten, eredetileg a mennydörgés kánaáni-föníciai istene
Su           a levegő istene
Szahmet      háborúistennő
Szelket      skorpióistennő, a zsigerek oltalmazója
Szerapisz    Ozirisz és a görög Zeusz, Aszklépiosz és Dionüszosz
             összevonásából keletkezett isten, a világ ura, gyógyító
Szesat       az írás istennője
Széth        sivatagisten; testvére, Ozirisz meggyilkolása miatt a gonoszság
             megszemélyesítője lesz
Szobek       krokodilnak ábrázolt Nílus-isten
Szokárisz    Memphisz környékén a halottak istene
Szóthisz     a Szíriusz istennője, a Nílus áradásának megindítója
Tefnut       Su nővére és felesége
Thot         íbiszfejű; holdisten, a bölcsesség, az írás és a számolás istene,
             jelvénye az írópaletta
Toerisz      vajúdó asszonyok, gyermekágyas anyák oltalmazója
Uto          kígyóistennő, Alsó-Egyiptom védője
 Megjegyzések

A legolvasottabbak:

Görög és római istenek, félistenek, legendás lények, hősök

A katonaváros amfiteátrumának története