Themisz

   Az az istenség, aki összehívja vagy feloszlatja a férfiak gyűlését, s aki a jog, törvényesség s a fennálló rend felett őrködik.
   Themisz Uranosz és Gaia lánya. Hésziodosz szerint ő volt Zeusznak Métisz (gör., ész, bölcsesség) után következő második felesége, bár Pindarosz szerint inkább az első volt. De azt is mondják, hogy Themisz Héliosz lánya, mert akárcsak a nap, ő is mindent lát. Themisz a Hórák, az Igazság és a Béke szülőanyja, de ő hozta világra az Eridanosz folyó nimfáit s három Párkát: Klóthót, Lakhesziszt és Atroposzt. Aiszkhülosz szerint ő Prométheusz anyja. Mások azt állítják, hogy az ő lányai a heszperiszek is. Themisz óvta, vigyázta az újszülött Zeuszt, s Amaltheia gondjaira bízta, hogy tejével táplálja a csecsemőt.
   Themisz őrködik a szerződések és az ígéretek tiszteletben tartása, az igazság és a pártatlanság fölött; habozás nélkül megbünteti azokat, akik mindezeket megsértik, de a tisztességeseket megjutalmazza. Ellenőrzi azoknak a kérelmeknek a jogosságát és megalapozottságát, amelyekkel a halandók az istenekhez fordulnak, de arra is van gondja, hogy az istenek jó kapcsolatot tartsanak fenn egymással. Például amikor az istenek összegyűltek a Xanthosz folyó partján, s egy részük amellett volt, hogy Trójának pusztulnia kell, míg a többiek épp ellenkezőleg, a támadó görögök vesztét akarták, Themisz megjelent közöttük és igazságos magatartásra, állhatatosságra intette őket.
   Themisz jövőbelátó is volt: előbb volt jóshelye Delphoiban, mint Apollónnak, aki egyébként mestere volt a jóslásban. Több forrás szerint is ő volt a jóslás feltalálója. Themiszt tartják az árkádiai Euandrosz anyjának; megjósolta Héraklésznek, hogy munkái befejeztével a halhatatlanok közé fog kerülni, ezért aztán Euandrosz istennek kijáró tisztelettel fogadta az Itáliába érkező Héraklészt. Themisz megjósolta Thetisznek, hogy fiút fog szülni, aki hatalmasabb lesz apjánál, s ezért kell majd egy halandóhoz feleségül mennie (Péleuszhoz; a fia pedig Akhilleusz). Az ő jóslatából tudta meg Kronosz is, hogy egy napon egyik gyermeke le fogja taszítani trónjáról, s ezért nyelte le őket, amint megszülettek.
   Amikor Zeusz özönvizet bocsátott a földre, a két túlélőnek, Deukaliónnak és Pürrhának Themisz árulta el, hogy rájuk vár a Föld halandókkal való benépesítésének feladata.


Megjegyzések

A legolvasottabbak:

Görög és római istenek, félistenek, legendás lények, hősök

A katonaváros amfiteátrumának története