Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: november, 2017

#68

Kép

A régészet valódi arca :-)

Kép

Nenia, a gyászolás istennője

Kép
Mindenkinek van az életében boldogtalan szakasz, amikor túlcsordul benne a bánat. Ha szerencsénk van, akkor van a közelünkben olyan ember, akivel megoszthatjuk a bánatunkat. Ha nincs, akkor bármit megadnánk érte, hogy legyen. A magán és az elhagyottság érzésére a rómaiak tökéletes megoldást találtak ki: Nenia istennő, vagy más néven Naenia.    Nenia ókori római temetési istenség, szentélye a Porta Viminalison kívül volt. Noha a római vallás legősibb istenségei közé tartozik, ám az a tény, hogy a szentélye már az ősi Rómában is a város szent határain kívül esett, azt jelzi, hogy nem tartozott az istenek "krémjébe", vagyis nem tartozott az elit belső körhöz. Egy másik valószínűsíthető magyarázat szerint a halállal és gyásszal kapcsolatos istenségek mindannyian közös sorsban osztoztak: nem kaptak helyet a megszentelt Rómán belül. Mivel a halottakat is a városon kívülre temették, logikus, hogy a halottak istenei is legyenek velük, így a halál-istenek és teljes kultuszuk is kis…

Istenek csarnoka

Kép

Spárta!

Kép
A legenda szerint, amikor egy spártai anya vagy feleség csatába küldte a fiát/ férjét, és a kezébe adta a pajzsát, ezekkel a szavakkal búcsúzott el tőle: "Ezzel vagy ezen". Ha visszatér, hozza vissza a pajzsát, mert az azt jelenti, hogy becsülettel harcolt. Ha meghal, a pajzsán hozzák vissza, mert az azt jelenti, hogy becsülettel harcolt. Akinek nincs meg a pajzsa, az megfutamodott, meghátrált, menekült, netán feladta a harcot. Ez volt a legnagyobb szégyen - feladni, menekülni. Inkább legyen valaki halott, semmint gyáva. A csatából pajzs nélkül hazatérőket legjobb esetben megtűrték, de gyakori volt, hogy az ilyen becsületre nem méltóakat 'elveszejtették'. A spártai ember egyetlen kincse a becsülete. És ezt tényleg komolyan vették.

   Nem véletlen a Leonidas-szobor felirata sem: "MOLON LABE" - gyere és vedd el. Tehát nem fogom feladni, nem fogok elmenekülni, ha el akarod venni a pajzsom, az életem, küzdj meg érte, mert nem adom olcsón!

Szavak a birkákra/birkáknak: gyapjas-latin!

Kép

Képes irodalmi összefoglaló 8.

Kép

#67

Kép

Amit csak a macskák tudnak - természetesen latinul

Kép

Latin szókincsbővítés

Kép

Józanul senki sem táncol

Kép
salto, 1. [2. salio] k. tánczol; a régieknél azonban a táncz nem volt társas mulatság úgy mint nálunk, hanem czélja mindig volt valamely érzés, indulat stb., küln. az érzéki szeretet és kéjelgés művészi ábrázolása; ennélfogva a régieknél e szó «táncz» mindig egy üteny szerinti, jelentős arczkifejezésekkel és tagjártatással kisért némajátékos előadást jelentett, mely a mi némajátékunkhoz hasonlított, s minthogy az akkori erkölcsök és szokások szabadabb voltához képest, az ily előadás mindig kicsapongó és leplezetlen érzékiség képét tükrözte, a táncz, valahányszor szabad rómaiakról van szó, mindig valami illetlent és gyalázót jelent: nemo s. sobrius. Innen A) táncczal és tagjártatással előad, Cyclopa. B) átv. ért. scriptor s. rövid és szaggatott mondatokkal él, úgy hogy irálya mintegy szökdécselő és egyenetlen. (Finály Henrik: A latin nyelv szótára)
   I.e. 62-ben Lucius Licinius Murena-t Rómában bíróság elé idézték. A vád: megvesztegetés, dorbézolás, rómaihoz méltatlan viselkedés.    Muren…

Spárta: 10+1 érdekesség

Kép
Spárta az ókori világ egyik legtitokzatosabb és legizgalmasabb pontja. Tele van kérdésekkel és ellentmondásokkal, amit mind a mai napig nem sikerült föloldani. Pedig Spárta ott van, létező és kutatható hely, akárcsak Trója és sok más legendás hely. Ám a mítoszok erősebbnek bizonyultak, a Spártáról alkotott képünket át-meg átszövi a legenda. Azzal együtt, hogy egész könyvtárnyi irodalma van a témának.     Én sem kívánok a Spárta-mítoszon farigcsálni, éli a maga életét nélkülünk is, inkább csak vegyünk tíz (+1) érdekességet, ami talán igaz, talán nem, de mindenképpen igazi spártaság!
1. Királyok: Spártában mindjárt kettő is volt egyszerre. Az egyikük megvívta a csatákat, míg a másik otthon maradt, és felügyelte a városállam ügyeit. Egyenjogúak voltak, ám aki a hadakat irányította, azért kimondatlanul is egy kicsit súlyosabb egyén volt. De a spártaiak kicsire nem adnak: a két király egyenlő. És az egyenlők között is egy kicsit egyenlőbb, hiszen a királyok szigorúan a legjobb és legelőke…

Birkálkodás latinul

Kép

Képes irodalmi összefoglaló 7.

Kép

#66

Kép

Mosolyra fel!

Kép
Néha az ember bal lábbal kel fel. Mit lehet ilyenkor tenni? Egy tejszínhabos kávé meg néhány szelet csoki nekem mindig beválik. De mit tehet az ember, ha az ókorban él, és még nélkülöznie kell a kávé áldásos hatásait? Semmi pánik, az korban is volt megoldás a ballábas napokra! Mégpedig egy hangulatos kis papucs, ami mosolyt csal a legmorózusabb arcra is: eredeti oroszlános papucs!!!! Részemről imádom. Brutálisan vagány.

Szavak a szerelemre

Kép

Szőke rómaiak?!?

Kép
Suetonius szerint Augustus SUBFLVAUM, azaz szőke hajú volt, Caligulának AUREA BARBA, tehát arany színű szakálla volt, Nero is szőke volt, Claudius pedig CANTITIEQUE, azaz ősz hajú volt. Malalas szerint Vespasianus és Galba ősz hajúak voltak. Szerinte Claudius és Vitellius vörös, Domitianus pedig szőke.Traianus császárt a CAESARIES kifejezéssel jellemzik, tehát aranyszőke fürtöket képzeljünk el. Hadrianus barna hajú. Antoninus Pius bármennyire is lendületes és fiatalos, haja mégis ősz. Lucius Verus és Commodus viszont az életrajz-íróik szerint szőkék.    Ez csak egy gyors körkép a császár-hajszínekről, a teljesség igénye nélkül. Azt viszont ennyiből is megállapíthatjuk, hogy a közhiedelemmel ellentétben a rómaiak nem sötét hajúak. Sőt, a görögök sem azok, még a fürtös akhájok sem. Ennek egy igen egyszerű oka van: rómainak lenni nem születést jelentett, hanem életstílust (és vastag latin nyelvi ismeretet). Az idők során számtalan nép lett rómaivá. A görögök is beolvasztottak magukba szin…

Miért érdemes latint tanulni

Kép

Képes irodalmi összefoglaló 6.

Kép

#65

Kép

A szobrászat rémtettei

Kép
Megígértem, hogy nem fogok az élet szennyes oldalával foglalkozni. És most meg is szegem ezt a szabályt, mert nem tudok szó nélkül elmenni mellette. Szentendre, a művészek bölcsője és inspiráló helye, a művészeté, ami a szépség nyelve. Oké, nyilván nem nekem találták ki a kortárs képzőművészetet, de én annyira igyekszem. Szeretném érteni. Illetve nem is a megértéssel van bajom, hanem az üzenettel, a tartalommal - és ebből kifolyólag a formavilággal. Szentendrén hemzsegnek a borzasztó szobrok, amiket a 'kortárs művészet' címkéjével igyekeznek elfogadhatóvá tenni. És nem tudom kikerülni ezt a szörnyeteget, mert arra visz az utam. Európé elrablása. Európé és a Bika. Zseniális téma, sokan sikerrel nyúltak hozzá. Hogyan lehet ezt elrontani? Hát így, kérem, mutatom a képeket. Rettenetes. Annyira félelmetesen primitív. Pheidiász tíz törött ujjal különbet faragott volna. És évek óta ott trónol ez a szörnyeteg...


Baglyos latin szavak

Kép

Nekem még a víz se folyik...

Kép
Néha, amikor kétségek gyötörnek, vagy nem tudjuk, hogy hogyan tovább, úgy érezzük, a világ is megáll a forgásában, minden mozdulatlanná dermed. Egy láthatatlan falba ütközünk és képtelenek vagyunk továbblépni, cselekedni. Mint az őzike a reflektorfényben. Néha ilyen szorult helyzetekben magunk is ledermedünk.    Erre azt mondták a rómaiak, hogy nekik 'megállt a víz', számukra megszűnt tovább folyni. Cicero használta először ezt a kifejezést i.e.56. májusában, a testvérének, Quintusnak írt levelében. Cicero kétségbe volt esve Caesar földreformja miatt, ugyanis az értékes campaniai földeket Caesar szétosztotta a szegények között. Természetesen a földreform mellett számtalan újító rendelkezést hozott, amire Cicero és a mos maiorum hívei azt mondták, hogy TOO MUCH. Cicero a szenátus előtt fölszólalt, ékes cicerói beszéddel kifejtette, hogy ez az egész miért nem jó - de hiába. Erre a helyzetre írta Quintusnak:
"IN HAC CAUSA MIHI AQUA HAERET"
  Ebben az ügyben a víz megáll…

A funér-császár már Óbudán van!

Kép
Jövet-menet találkoztam az óbudai Fő téren Hadrianus császár portréjával. Nem mondom, fel lehet ismerni. Meg nem is rossz ötlet, hogy lemezekből legyen. Szóljatok rám, hogy ne keressem a hibát, hanem élvezzem, ami van! Szóval nem is rossz ötlet, mégiscsak Hadrianus, megbarátkoztam vele!

Az örök igazság :-)

Kép

Képes irodalmi összefoglaló 5.

Kép

#64

Kép

Lares

Kép
Régies formájában Lases, egyes száma Lar. Védőistenek, kisistenek az ókori Rómában. Eredetük bizonytalan. Lehetnek akár a hősök, héroszok előképei, vagy akár a családi tűzhely, a mezők és a határok őrzői, vagy a különböző területek összeolvadásából is létrejöhettek. A Larokat gyakorlatilag mindennel összefüggésbe hozhatjuk, ami a hatóterületükön belül történik. Családi étkezések során szobraik az asztalon kaptak helyet, és úgy tűnik, hogy jelenlétük (szobor képében) elengedhetetlen volt minden fontos családi eseményen. A római írók gyakran említik őket, mint az ősök szellemei. A pontatlan meghatározás és kategorizálás miatt néha mint házi istenek szerepelnek, néha pedig mint birtokok, földterületek védelmezői. Utak, tengeri utak, mezőgazdasági területek, raktárak, városok, sőt egy egész hadsereg is állhatott a Larok oltalma alatt. A keresztutaknál őrködő Larok a szomszédok jó viszonyát felügyelték (vici), és a plebejusok politikai és magánéleti viszonyaik is az ő oltalmul alatt áll…